Návod na tělo

Jak používat lidské tělo,
aby bylo zdravé, štíhlé a nebolelo.

Rolfmanuál

Rolfcvičení (= Rolfpilates + Rolfjóga)

Rolfcvičení je prvním cvičením v ČR (jste tu s námi již více než 10 let), které vědomě pracuje přes fascie a hluboké svaly těla jako je např. psoas. Uvědomění si těla jako celku dělá tuto metodu jedinečnou ve svých okamžitých a silných pozitivních účincích. Jeho cílem je změna těla  a) samozřejmě estetická - zeštíhlení v žádoucích partiích a zlepšení držení těla, b) ale i zdravotní (funkční) efekt = aby měly všechny klouby v těle dost místa, aby se tělu lépe dýchalo, aby se člověku v těle dobře žilo, aby se jeho tělo nehroutilo a nerozšiřovalo vlivem gravitace a stresu, případně dalších vlivů (zranění, úrazy, operace, nemoci.....).

Je strukturální cvičební metoda = mění celou strukturu těla. Vychází ze tří hlavních pilířů – cvičení PILATES, JÓGY a metody SI (známé také jako Rolfterapie či Rolfing).
Jde o metodu výukovou, veškeré pokyny, které používá lze velmi efektivně uplatnit v běžném životě, při jakémkoli pohybu během dne (nejen při cvičení a sportu). I tím je jedinečná.
Jakým způsobem své tělo používáme, tzn. jak se pohybujeme, pracujeme, odpočíváme, jak cvičíme apod. nám tělo formuje. Používáme-li tělo podle principů Rolfpilates (s cílem vyrovnat jej v gravitačním poli a využívat jej maximálně efektivně s co nejmenším vynaložením energie na uskutečnění zamýšleného pohybu), dochází k odstranění napětí a bolestí. Časem dojde k odbourání zbytnělých a nepotřebných tkání, k maximální energetické šetrnosti, k přiblížení se ideálu krásy těla.

Co je optimálně fungující, je i krásné.

  •  Pro dosažení výše uvedeného efektu při cvičení a následně i při jakýchkoli jiných činnostech je extrémně důležitá pozice pánve a fungování bederního svalu.
  • Jestliže bederní sval funguje normálně a prodlužuje se při každém pohybu či ohybu, nemohou bederní obratle podlehnout stlačení a špatné pozici, která je počátkem problémů se zády.
  • Velké břicho je často stejně tak způsobeno pouze zkrácením bederního svalu. Proto se základní kontura břicha odmítá změnit i když postava obecně zeštíhlí pomocí diety a zvýšené aktivity.
  • Napětí v oblasti kyčlí se může projevit rozšířením spodní části těla.
  • Tvar těla (jeho křivky) je dán napětím svalového a vazivového systému, jeho strukturou a ne jeho hmotností (množstvím tuku).
  • Zjednodušeně řečeno, aby bylo možné změnit tvar těla, je nejdříve nutné uvolnit bederní sval a pak teprve cvičit.

ROLF-cvičení (ROLFpilates a ROLFjóga) – mění strukturu a tvar těla

Rolfcvičení je prvním cvičením v ČR, které pracuje vědomě přes fascie a hluboké svaly těla jako je např. psoas. Působí vědomě na celou fasciální síť našeho těla. Jeho cílem je samozřejmě estetická změna těla - zeštíhlení v žádoucích partiích těla, ale zároveň i zdravotní (funkční) efekt = aby měly všechny klouby v těle dost místa, aby se tělu lépe dýchalo, aby se člověku v těle dobře žilo a aby viz text zde:
Časem je lidské tělo zkracováno a stlačováno, stává se objemnějším a z bočního pohledu širším (obr.vlevo). Základní tvar břicha zůstává stejný i když postava celkově zeštíhlí. S tvarem těla má hmotnost málo společného. Tvar těla je určován jeho strukturou. Poradíme Vám, jak ji změnit (obr. vpravo).
Na fotkách je stejné tělo ve stejný den bez fotomontáže. Na fotce vlevo je znázorněný důsledek našeho způsobu života v kombinaci s působením tahu gravitace, znatelný u většiny těl po 40-50 roku života. Těla mají vyklenuté břicho (přestože jsou lidé třeba i hodně štíhlí), což způsobuje silně napnutým bederním svalem, který vytlačuje orgány z místa jejich správného umístění a tím vyklenuje břišní dutinu. Na fotce vpravo je bederní sval v přirozené pozici, orgány jsou na svém místě v břišní dutině a svaly pánevního dna dobře pracují. Tohoto stavu lze znovu dosáhnout velmi jednoduše. Po víkendu Návod na tělo už nikdy více obrázek vlevo.

 Rolfcvičení mění strukturu a tvar těla

Časem v těle vzniká napětí, tlaky, deformace, bolesti, přibývají zdravotní problémy, nastává pokles životní energie. Rolfcvičení kombinuje to nejúčinnější z metod PILATES, STRUKTURÁLNÍ INTEGRACE (ROLFtepie, Rolfing), JÓGA a dalších. Bolesti zad a celého těla mizí. Výrazný účinek v každém věku a kondici. Vhodné pro ženy, muže i děti.

Rolfcvičení mění strukturu a tvar těla

 V čem je rozdíl? V napětí bederního svalu (na obrázcích je červeně). Teprve s uvolněným bederním svalem (obr. vpravo) začnou automaticky pracovat břišní svaly.

 „Nic není trvalé, vše lze změnit.." (Ida Rolf)

 Přijďte se o tom přesvědčit na vlastním těle!

ROLFterapie
(Strukturální terapie, Rolfing)

Rolfterapie, původním názvem Strukturální integrace (SI), nazývaná také jako Rolfing (který je chráněnou obchodní známkou Rolf Institutu of Structural Integration pro SI), je technika pracující s pojivovou tkání - fasciemi. FNa fascie těla autorka Rolfterapie Ph.D. Ida Rolf kladla velký důraz již před více než 50 lety. Základem metody je teorie o zásadním vlivu gravitačního pole Země na lidské tělo a důležitost správného uspořádání těla v tomto poli. Smyslem SI je uvolnit fyzické struktury těla tak, aby mohly vytvořit ideální postavení těla v gravitačním poli Země. Nosnou myšlenkou v tomto procesu je, že poloha kostí je dána délkou a napětím svalů a vaziva, které jsou k nim připojené. A právě s měkkými tkáněmi pracují terapeuté SI (rolfeři), vidí je jako jednotlivé vzájemně provázané systémy a vztahy mezi nimi řeší a optimalizují. Pomalým, hlubokým tlakem a jemnými pohyby působí na vazivový systém pacienta. Výsledkem terapie bývá nejen vyléčení bolestivých tělesných symptomů, ale také celkové zlepšení tělesného uspořádání. Jakákoliv odchylka od ideálního uspořádání v gravitačním poli vytváří v těle napětí, kterým je tělo deformováno. To způsobuje bolesti různých částí těla a zároveň všeobecný pocit nepohody člověka. Má vliv i estetický. Silná stehna, široké kotníky, „babský hrb", krk vtažený do ramen, vybočený palec (halux), vystouplé břicho, dvojitá brada, visící spodní část paže, volné hýždě a další, jsou pouze místy s podpůrnými tkáněmi (tělo si je vytváří pro zajištění stability), nebo jen projevem gravitace a času nesprávně uspořádaného těla. Všechny takové podpůrné tkáně a deformity po použití strukturálních metod mizí. Tělo už je nepotřebuje a rozpouští je. Dochází ke změně jeho tvaru, k vymizení bolestí a problémů a k obrovským úsporám energie. Únavu a pocit tíže vystřídají pocity lehkosti, stability a jistoty. Dochází ke zlepšení rovnováhy fyzické i duševní.

Zakladatelkou Strukturální integrace (Rolfingu)
byla Ida P. Rolf Ph.D. (1896-1979).

Více o Strukturální integraci (Rolfterapie) na www.CASI-rolfterapie.cz.

 

Zanechte nám na sebe kontakt, cca do týdne se Vám ozveme a všechna vaše přání k nám vyřešíme.
Je-li vaše přání urgentnějšího rázu. Volejte.

Copyright © 2017 NavodNaTelo.cz

Build concept & Compiled-code: Václav Paták